Her kan du se hvad du kan komme med til i 2022.

 

Trofæ-aften :

Torsdag den 13. oktober kl. 19.00. . .

Kreds 57’s klubhus v/ Ferslev Idrætsplads, Mejerivej 5, Ferslev, 4050 Skibby.

Kom med dine bedste trofæer fra ind- og udland, evt. krydret med en lille historie . . .

 

Reguleringsjagt på Svanholm:

søndag den 16. oktober . . .

Vi mødes på P-pladsen bag butikken kl. 06.30. – Der er Bismuth-patroner som præmie

denne dag. - Tag hund og godt skjul med. – Lodtrækning på foreningsprogrammet.

 

Kør-selv-tur til Dyrehaven:

Søndag den 23. oktober. . .

Raadvad parkeringsplads, v/ kroen, Svenskevej 52, 2800 Kgs. Lyngby.

Dyrene er i brunst på denne årstid, så tag med en tur i Dyrehaven og oplev krondyrenes

brunst-brøl! - Samkørsel fra Bjergmarks parkeringsplads kl. 14.00.

 

Reguleringsjagt på Svanholm:

lørdag den 5. november . . .

Vi mødes på P-pladsen bag butikken kl. 06.00. – Samme koncept som den 16. oktober.

 

Julefrokost på Gerlev Kro:

Fredag den 25. november: Kl. 18.00-01.00.

Tag med på Gerlev Kro denne aften sammen med din kone/samlever. Denne aften er

blevet en tradition lige som de fleste af vore øvrige arrangementer.

Vi nyder kroens julebuffet samt den gode, levende musik.

 

Hvis du ville i kontakt med os...

Formand : Klaus Hansen. Tlf.47522505 / 30136305.

Næstformand : Bjarne Hansen. Tlf.29401163.

Kasserer : Steen Sejersten. Tlf.40141439.

Bestyrelsesmedlem: 

Palle Madsen Tlf.20214014.

Kai Illemann Tlf.21437533.

Hjemmeside / Facebook / Bagposten.

Jørn Fritzen Tlf.20236701. Fritzen@mail.dk

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/