Her kan du se hvad du kan komme med til i 2022.

Indskydning af jagtgevær efter lerduer . . .

Vi indskyder vores jagtgeværer følgende onsdage: 25. maj, 1., 8. og 15. juni,

alle dage fra kl. 18.30-21.00. - Skydested: Bag Genbrugspladsen i Skibby.

Skilte vil være opsat fra Hovedgaden. - Kun flugtskydningspatroner 7-hagl.

Niels Helbo-Olsen, Tonnie Petersen, Per Guldberg, Steen Sørensen samt Bent Jensen er

vores uddannede flugtskydningsinstruktører.

 

Jægerråds skydning:

Søndag den 26. juni kl. 09.00 - 12.00.

Slangerup Jagtforening arrangerer og det foregår på deres skydebane.

De 10 først tilmeldte fra vores forening får gratis skydning samt en æske patroner.

Formålet er at få flere skytter til at komme og deltage i denne konkurrence.

 

Præmieskydning:

lørdag den 2. juli kl. 09.00 – ca. 16.00 . . .

Vi mødes på Damgårdsvej 15 i Skibby (Spejderhytten) til fælles morgenkaffe kl. 08.00.

Efter kaffen kører vi til vores skydebane ved Genbrugspladsen.

Derefter skydning i følgende rækker: B-række, A-række, Mester-række, Senior-række

(skal være fyldt 55 år på dagen) og Veteran-række (skal være fyldt 65 år på dagen) samt

makker-skydning (findes ved lodtrækning).

Hovedskydning samt makker-skydning før frokost.

Så frokost i Spejderhytten og præmieuddeling for dagens skydninger.

Kun for foreningens medlemmer! - Tilmelding til Bjarne Hansen, tlf. 29 40 11 63.

 

Generalforsamling:

Torsdag den 8. september kl. 18.30 . . .

Igen i år i Ewers frokoststue. Vi begynder sædvanen tro med fællesspisning.

Menu: Gule ærter m/ flæsk og pølse, snaps, øl og vand. – Pris 125 kr.

Tilmelding til Bjarne Hansen, tlf. 29 40 11 63 eller ved de øvrige arrangementer, men

senest 3 dage før!

Vedr. krage/skade-pokal:

Begge ben fra alle dine fugle skal afleveres på generalforsamlingen, hvorefter pokalen

bliver overrakt til det medlem af foreningen, som har nedlagt flest krager/skader.

 

Trofæ-aften :

Torsdag den 13. oktober kl. 19.00. . .

Kreds 57’s klubhus v/ Ferslev Idrætsplads, Mejerivej 5, Ferslev, 4050 Skibby.

Kom med dine bedste trofæer fra ind- og udland, evt. krydret med en lille historie . . .

 

Reguleringsjagt på Svanholm:

søndag den 16. oktober . . .

Vi mødes på P-pladsen bag butikken kl. 06.30. – Der er Bismuth-patroner som præmie

denne dag. - Tag hund og godt skjul med. – Lodtrækning på foreningsprogrammet.

 

Kør-selv-tur til Dyrehaven:

Søndag den 23. oktober. . .

Raadvad parkeringsplads, v/ kroen, Svenskevej 52, 2800 Kgs. Lyngby.

Dyrene er i brunst på denne årstid, så tag med en tur i Dyrehaven og oplev krondyrenes

brunst-brøl! - Samkørsel fra Bjergmarks parkeringsplads kl. 14.00.

 

Reguleringsjagt på Svanholm:

lørdag den 5. november . . .

Vi mødes på P-pladsen bag butikken kl. 06.00. – Samme koncept som den 16. oktober.

 

Julefrokost på Gerlev Kro:

Fredag den 25. november: Kl. 18.00-01.00.

Tag med på Gerlev Kro denne aften sammen med din kone/samlever. Denne aften er

blevet en tradition lige som de fleste af vore øvrige arrangementer.

Vi nyder kroens julebuffet samt den gode, levende musik.

 

Hvis du ville i kontakt med os...

Formand : Klaus Hansen. Tlf.47522505 / 30136305.

Næstformand : Bjarne Hansen. Tlf.29401163.

Kasserer : Steen Sejersten. Tlf.40141439.

Bestyrelsesmedlem: 

Palle Madsen Tlf.20214014.

Kai Illemann Tlf.21437533.

Hjemmeside / Facebook / Bagposten.

Jørn Fritzen Tlf.20236701. Fritzen@mail.dk

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/