Se alle vores arrangementer her under: 

For år 2020.

JKF Årsmøde:

Mandag den 13. januar: JKF årsmøde kl. 19.30 . . .

Jægerrådet i Frederikssund kommune (JKF) holder årsmøde på Ellehammervej, Frederikssund.

Formand: Per West..

Rævejagt på Svanholm:

Rævejagt på Svanholm lørdag den 25. januar kl. 8.30 . . .

Jagtforeningen holder rævejagt på Svanholm for 33. gang! Mødested og parkering: Bag butikken. Mød op, der er plads nok. Pris 50 kr.,som betales ved morgen-parolen. Tag hunden med – samt jagttegn! – Husk også madpakken!

Rævejagt:

Februar måned: Evt. regulering af ræve . . .        

Hvis der viser sig behov for at regulere ræve her i området, laver vi naturligvis en extra rævejagt - men

der er visse regler og retningslinier for denne jagtform, som skal følges, hvis situationen opstår.

Så kontakt bestyrelsen og hør nærmere!

Fastelavnsskydning:

Fastelavnsskydning hos Nina og Per Ventrup . . .

Søndag den 23.Febuar  kl. 13.00-16.00. Først tøndeskydning med stålhagl (fri haglstørrelse). Pris 20 kr.

Derefter skyder vi nogle lerduer og her bruger vi udelukkende 7-hagl stål. På pladsen sælges patroner, øl og vand.

Vildtmiddag på Svanholm:

Onsdag den 4. marts (fra kl. 17.00): Vildtmiddag på Svanholm . . .

Kom med dit vildt og lav din livret eller en anden ret, som du synes om. Så kan vi andre også smage den.

Du kan forberede dig hjemmefra eller lave det hele i køkkenet. Vi råder over gasblus, ovne, smør, fløde, grøntager, krydderier osv.

Ca. kl. 19 laver vi en buffet med de færdige retter, som vi så smager på. Mens vi laver maden smager vi på vinen og øllet (som du selv kan medbringe eller købe på stedet).

og tag konen eller kæresten med. Max. antal: 20 personer. Først-til-mølle princippet gælder . . !

Tilmelding til Jes på tlf. 51329547

Riffelindskydning på Ryegård:

Riffelindskydning på Ryegård 25. april . . .                  

Dette arrangement er i samarbejde med Bramsnæs Jagtforening.

vi indskydning vore jagtrifler på 100 meter bane kl. 9.00 – 13.00.

Pris ca. 100,- kr.

Bukke-pral:

Bukke-pral Torsdag 16. maj kl. 09:00. Vi mødes hos Nina og Per Ventrup, Ventevej 5, Skibby

og ser hvad vi hver især har nedlagt på denne helt specielle jagtdag. 

Det er 16. gang vi afholder dette arrangement – så lad os se hvad denne morgen bringer . 

Morgenbord 50.kr. 

Indskydning af jagtgevær:

Indskydning af jagtgevær efter lerduer . . .             

Vi indskyder vores jagtgeværer følgende Onsdage: 2-3-10-17,-Maj og 24 juni – alle dage fra kl. 18.30-21.00.

Skydested: Bag Genbrugspladsen i Skibby. Skilte vil være opsat fra Hovedgaden.

Kun flugtskydningspatroner 7-hagl. Niels-Helbo­ Olsen, Tonnie Petersen, Per Guldberg, Steen Sørensen samt Bent Jensen er vores uddannede flugtskydningsinstruktører.

NB! Den sidste træningsaften, altså den 24. juni, skyder vi kun trap.

Ekstra skydedage Selsø Sogns Jagtforening:

Vi er blevet invteret af Selsø sogns jagtforening, til at deltag på deres skyde dage som er: 

13. Juni

27. Juni

29. August

Mødested:Østbyvej 5.(over for grusgraven) kl.9.00

JKF skydning:

Lørdag den 28. Juni kl. 9.00:(JKF) skydning. Jægerråd.

Slagerup Jagtforening arrangerer og det foregår på deres skydebaner.

Der kommer mere info, når Slagerup kommer med det til os.

Præmieskydning:

Præmieskydning lørdag den 4. juli kl. 9.00 – ca. 16.00 . . .        

Nina og Per Ventrup har igen i år stillet deres ejendom til rådighed for vores præmie-skydning med både åbne og lukkede skydninger.

Vi begynder dagen med fælles morgenkaffe kl. 8.00. Derefter skydning i følgende rækker: B-række, A-række, Mester-række, Senior-række (skal være fyldt 55 år på dagen) og Veteran-række (skal være fyldt 65 år på dagen) samt makker-skydning (findes ved lodtrækning).

Hovedskydning samt makker-skydning før frokost. Så frokost og præmieuddeling for formiddagens skydninger.

Efter frokost åbne skydninger og præmieuddeling for de åbne skydninger. Kun for foreningens medlemmer    

Tilmelding til Bjarne Hansen. 29401163.

Generalforsamling:

Generalforsamling torsdag den 10. september kl. 18.30 . . .

Igen i år i Ewers frokoststue. Vi begynder sædvanen tro med fællesspisning. Menu: Gule ærter m/ flæsk og pølse, snaps, øl og vand. – Pris 125 kr.

Begge ben fra alle dine fugle skal afleveres på generalforsamlingen, hvorefter pokalen bliver overrakt til det medlem af foreningen, som har nedlagt flest krager/skader.

Tilmelding til Bjarne Hansen, tlf. 29401163 eller ved de øvrige arrangementer, men senest 3 dage før! - Vedr. krage/skade­pokal:

 

Reguleringsjagt:

Reguleringsjagt på Svanholm lørdag den 24. oktober . . .    

Vi mødes på P-pladsen bag butikken kl. 6.30. – Der er Bismuth-patroner som præmie denne dag.

Tag hund og godt skjul med. – Lodtrækning på foreningsprogrammet.

Reguleringsjagt:

Reguleringsjagt på Svanholm søndag den 08. november . . 

Vi mødes på P-pladsen bag butikken kl. 6.00. – Samme koncept som den 24. oktober.

Julefrokost på Gerlev Kro:

Julefrokost på Gerlev Kro . . . Fredag den 27. november kl. 18.00-01.00: 

Tag med på Gerlev Kro denne aften sammen med din kone/samlever. 

Denne aften er blevet en tradition lige som de fleste af vore øvrige arrangementer. 

Vi nyder kroens julebuffet samt den gode, levende musik.

Hvis du ville i kontakt med os...

Formand : Klaus Hansen. Tlf.47522505 / 30136305.

Næstformand : Bjarne Hansen. Tlf.29401163.

Kasserer : Steen Sejersten. Tlf.40141439.

Bestyrelsesmedlem: 

Palle Madsen Tlf.20214014 / Kai Illemann Tlf.21437533

Hjemmeside / Facebook / Bagposten.

Jørn Fritzen Tlf.20236701.

© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/